Zápis z valné hromady spolku Lesklé koule Dobrá Voda konané dne 28. 2. 2004 v Dobré Vodě u Pacova


Přítomni: Martin Bělovský, Lucie Daňková, Jan Hlavinka, Miloslav Matěj Zíka, Oldřich Zíka, Irena Zíková
Hosté: Jaroslav Pejčoch, Ivan Pučálek, fena Asta
Občerstvení: Milouš sežral housku, co Lucka přinesla Jendovi. Na Jendu zbyla ještě jedna.

 1. Zahájení


  Letošní valnou hromadu zahájil Milouš Matěj Zíka slavnostním vyleštěním koulí a Irena Zíková informovala o stavu účetnictví.
 2. Zhodnocení činnosti spolku v roce 2003 a prvním a druhém měsíci roku 2004


  - Závazek loňského roku zvyšovat populaci v obci byl splněn velmi uspokojivě, původní metody byly rozšířeny o faktor „pošťák“.
  - Nečekaně a neplánovaně se podařilo pořídit krásný nový pekáček.
 3. Noví členové spolku LK


  Návrhy na nové čestné členy spolku:
  - Karel Vepřek a jeho životní hudební podpora Kateřina Linhartová – za morálně hudební podporu na Jalovém vrchu a za celoživotní optimismus
  - Atmosféra lidmaňské hospody (Drahomíra a Jaroslav Topinkovi a František Chvála) – za tu atmosféru a celoživotní pochopení
  Kandidát na nového řádného člena spolku:
  - Jaroslav Pejčoch, 5. května 1001, 393 01 Pelhřimov

  Čas 22.25 – hlasování o nových členech odloženo, Oldřich čůrá
  22.26 – Olda se vrátil, ale Martin šel pro pivo
  22.27 – došlo pivo
  22.28 – hlasování zahájeno

  - Karel Vepřek a Kateřina Linhartová – přijati jednomyslně všemi přítomnými
  - Atmosféra lidmaňské hospody (Drahomíra a Jaroslav Topinkovi a František Chvála) – přijati jednomyslně všemi přítomnými (tímto zdravíme rodinu Topinkovu a pana Chválu)
  - Jaroslav Pejčoch – přijat do spolku jednomyslně všemi přítomnými
 4. Volby


  Do výkonného výboru spolku zvoleni s okamžitou platností:
  Hospodář, pokladník
  kandidát: Zdeňka Marešová
  - potvrzena ve funkci všemi přítomnými
  Tajemník
  kandidáti: Jan Hlavinka pro 5 proti 1 hlasování se zdržel 1
  Lucie Daňková pro 1 proti 2 hlasování se zdrželi 4
  - do funkce tajemníka zvolen Jan Hlavinka (kandidatura Lucie Daňkové byla označena za prasárnu)
  Předseda
  kandidáti: Miloslav Matěj Zíka pro 4 proti 1 hlasování se zdrželi 2
  Lucie Daňková pro 2 proti 2 hlasování se zdrželi 3
  Irena Zíková pro 1 proti 2 hlasování se zdrželi 4
  - do funkce předsedy zvolen Miloslav Matěj Zíka
  Revizní komise
  kandidát: Petr Kršek
  - potvrzen ve funkci všemi přítomnými
  Do výkonného výboru dále zvoleni: Lucie Daňková
 5. Návrhy na činnost spolku v roce 2004


  - příprava nástěnného kalendáře
  - pokračování festivalu Hudební sklepy
  - pouť
  - setkání přátel na Jalovém vrchu
 6. Ostatní a druhé


  - Jan Hlavinka navrhuje, aby na zaplacené doméně LK byly umístěny také stránky Terezy Říčanové a Oslíků – návrh jednomyslně přijat všemi přítomnými.
  - Nový člen Jaroslav Pejčoch důsledně požaduje finanční vyrovnání za pořízený pekáček – požadavek byl plně uspokojen.
  - Milouš Matěj Zíka žádá příspěvek 25.000,- Kč na sáně za koně – samovolně vyšumělo.
  - Stanislava Zíková ústy Milouše Matěje Zíky navrhuje, aby se potlačila diskriminace těhotných a kojících žen a příští valná hromada se konala v odpoledních hodinách – přítomnými členy bylo dohodnuto, že příští valná hromada se uskuteční dle okamžité situace a dohody všech členů.

  Závěr


  Konec – tečka.
  Zapsala: Lucie Daňková Ověřili: