Festival Hudební sklepy v Dobré Vodě

Po pěti letech fungování festivalu v Dobré Vodě se spolek LK rozhodl dále na HS nespolupracovat a jít vlastní cestou. Koncerty budou pokračovat v podobném formátu jednou za měsíc, ale plánovány boudou jen několik měsíců do předu.
říjen 2004 - květen 2005

Program :

Začátky vždy 19:30 hod.

Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou Fondu Vysočiny.

info:
723 21 20 93 (Milan Zíka)
724 21 92 93 (Jan Hlavinka)
http://www.vaclavkoubek.cz

Dobrovodská škola