Historie LK

... z roku 1995

Myšlénka

Při návštěvě hospody v Lidmani a obhlídce tamních kulečníkových stolů vznikla myšlénka na stavbu stolu vlastního. Z toho důvodu byla ustanovena společnost Přátelé stavby kulečníkového stolu. Po měsíční činnosti, která obsahovala technickou dokumentaci, dodnes P. Krškem nedodanou, byla společnost z neúnosných finančních důvodů 5. prosince 1995 v 11:35 rozpuštěna. 5. prosince 1995 v 11:40 vznikla společnost nová s oficiálním názvem Přátelé koupi kulečníkového stolu. Po dlouhých telefonických jednáních zástupci společnosti Petr Kršek a Milan Zíka vyrazili ve čtvrtek odpoledne s vozem Škoda 100 a jednoosým přívěsným vozíkem za České Budějovice s vybranou finanční částku pro kulečníkový stůl, který byl úspěšně zakoupen. Tímto činem společnost zanikla a vznikl spolek Devatero řemesel.

Spolumajiteli kulečníkového stolu se stali : Milan Zíka, Stanislava Průšová, Luboš Kršek, Petr Kršek, Oldřich Zíka, Irena Zíková, Pepa Blažek, Irena Blažková, Vladislav Hlavinka, Jan Hlavinka, Michal Pajer, Jindřich Pajer.

Po sáhodlouhých diskusích byla vybrána místnost bývalého bytu bývalé paní řídící bývalé obecní školy jako potencionální herna. Místnost byla v zanedbaném stavu a po obětavé činnosti členů spolku byla připravena k důstojnému přijetí stolu. Vybavení herny se stávalo lepším den ode dne.

Oficiální Hromada

O. H. probíhala ve dnech od 25.12. do 28.12.1995. Na O. H. byl odhlasován název nově vzniklého spolku Lesklé koule, který vznikl po neodvratném rozpadu spolku Devatero řemesel. Na O. H. byl též sestaven řád herny, ceník, uděleny tituly, navrhnuti a schváleni čestní členové.

z roku 1996

Slavná kolaudace

Kolaudace kulečníkové herny proběhla 24.2.1996 od 19:00 do 2:00 hod. Na kolaudaci byli sezváni všichni členové L.K.

Místnost s kulečníkem se stala neoficiálním sídlem spolku Lesklé koule.